Påminnelse medlemsavgift

 

ÅRSAVGIFT 2022 – Påminnelse!

Nu är det hög att förnya medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening.
Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta tillvara det unika med Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs kommun.
Under 2022 planerar vi att genomföra våra aktiviteter som påsk- och midsommarfirande, Hovenäsdagen, allsång, mm. Vårt stora planerade projekt för året är att bygga en vadbock på ”Skärt” vid inloppet till Kilen. Vi hoppas på ett rejält anläggningsbidrag från kommunen för att kunna förverkliga detta. Mer om detta kommer du att kunna läsa om på hemsidan.

Medlemsavgiften, 250 kronor per år och familj, betalas snarast till föreningens bankgiro 5933-0480. OBS! Ange din e-postadress om du har en, det underlättar och förbilligar vid utskick!

Bruno Hedlund
IngBritt, Pyttan, Hedlund

Ordförande/kassör

Hovenäsets Intresseförening, c/o Bruno Hedlund, Smidesvägen 4, 456 42 Hovenäset

Pyttan Hedlund