Rambo vädjar!

Så här får det inte se ut. Rambo har sänt bilder till Intresseföreningen och bett oss publicera. Våra nya sopstationer ska inte fyllas med byggavfall, endast med hushållsavfall. Övrigt SKA lämnas på återvinningscentralen på Hogenäs.
Pyttan Hedlund

IngBritt Pyttan Hedlund