Rättelser till boken Människor och hus

Rättelser till boken Människor och hus i gamla Hovenäset, 1:a upplagan
I första upplagan av Per Liljedahls bok Människor och hus i gamla Hovenäset har observanta läsare upptäckt och påtalat ett antal faktafel i boken. Dessa har korrigerats i den nu pågående tryckningen av den andra upplagan. Till er som köpt första upplagan kommer här en s.k. errata, dvs en förteckning över rättelser. Den kan med fördel skrivas ut och placeras i boken.
Morgan Ceder