Motionera mera

Det finns nu möjlighet att skicka motioner till Hovenäsets Intresseförening. Skicka ditt förslag till skicka@hovenaset.info. Motionen ska vara försedd med namn, telefonnummer och e-postadress och vara styrelsen tillhanda senast 2015-06-01. Du kan även posta den som vanligt brev till Hovenäsets Intresseförening, c/o Ljung, Klovbergsvägen 6, 456 42 Kungshamn.
Motionerna behandlas på föreningens årsmöte som i år kommer att ingå som en del av Hovenäsdagen den 18 juli.
För styrelsen /Bengt Palmgren