Vandrarhemmet byggs om

Om ni nyligen har gått förbi Vandrarhemmet i Hovenäset har ni kanske undrat över vad det är som pågår. Det ser ut som att  en ombyggnad är igång.
– Det stämmer, säger Håkan Johansson – en av de tre delägarna i Vandrarhemmet.
– Den bygglovsansökan som lämnades in 2015 har nu godkänts. Vi kommer att bygga sex lägenheter som kan hyras för längre eller kortare perioder. Dessutom kommer vandrarhemsdelen, med de små sjöbodarna, som ligger mot norr att vara kvar, fortsätter Håkan.
– Själva byggnaden kommer inte att bli större än den är idag, men fasaden kommer att ändras, bland annat med två takkupor och loftgångar mot öster. Vi hoppas att det hela ska vara klart framåt hösten.

Vi skrev om planerna på att bygga om Vandrarhemmet i november 2016.

Bengt Palmgren