Vandrarhemstrion

IMG_5481Sotenäs kommun sålde 2011 Vandrarhemmet i Hovenäset till Håkan Johansson, Thomas Eriksson och Lars Eriksson, alla från Alingsås. Från och med sommarsäsongen 2013 driver de rörelsen i egen regi. Ingen av dem har tidigare erfarenhet av vandrarhemsverksamhet. Håkan arbetar inom flyget, Thomas är snickare och Lars mekaniker. Det var genom Håkan, som har en sjöbod i Hovnäset, som de fick upp ögonen för vandrarhemmet.
Under sommarsäsongen är den arbetsinsats som krävs för att driva vandrarhemmet en knapp heltidstjänst. På vintern, då vandrarhemmet faktiskt är öppet, är den naturligtvis klart mindre. En förutsättning för engagemanget i Hovenäset är därför deras reguljära anställningar.
De tre arbetar just nu med att rusta upp huset invändigt för att kunna höja verksamhetens kvalitet. På sikt räknar de med att tillhandahålla flera lägenheter som hyrs ut på veckobasis.
Trion vill påminna oss om att vi på vandrarhemmet även kan härbärgera våra tillfälliga gäster som vi kanske inte har sängplats för i våra hus. Och, tillägger de, alla är välkomna att titta in på en kopp kaffe. Läs mera om Vandrarhemmet.
Skrivet av: Bengt Palmgren