Informationstext

Folkets hus

Informationstext

Folkets hus var samlingspunkten för Hovenäsborna. Där hade man fester, dans, teater, föredrag, bibliotek och på 30-talet bio.