Minnessten om Borgebratta

Bröderna Eriksson lurade Tryggve Olavson i en fälla och mördade honom år 968 i borgen Borgebratta, alldeles ovanför Hovenäsbron. Tryggve var kung över området och ättling till Harald Hårfagre.
Vikarvet satte 1941 upp den minnessten som står på berget ovanför bron och beskriver händelsen så här:

Stenen minner om
sägnens
Borgebratta
Soteättens fäste
I ynglingaättlingars hand
hölls borgen av
Olav Tryggvasons fader
Tryggve Olavson
svekfullt överfallen
och dräpt år 968

I Norsk biografisk leksikon får man veta detta om Tryggve Olavson:
”Eirikssønnene skulle ha lokket Tryggve i en felle: De lot som om de ville ha ham med på vikingferd, men hugde ham ned da han møtte opp. Imidlertid gjengir en av de eldre sagaene (Ágrip) i tillegg en annen forklaring på Tryggves død: Han skulle ha blitt drept av bøndene på et ting fordi han var en hardstyrer; det heter videre at “noen” sier det ene og “noen” det andre. Begge forklaringer kan være like sikre – eller usikre.
Alle sagaene oppgir Sotenäs i Båhuslen som stedet hvor Eirikssønnene drepte Tryggve. Den døde kongen skal så ha blitt hauglagt på Tryggö (like nord for nåværende Kungshamn). Her finnes en gravrøys, som imidlertid er langt eldre”.
På Projekt Runeberg (runeberg.org) som arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet kan man läsa:
”På Sotenäs bodde en mäktig man vid namn Balke, son af en Blæing och sonson af en Sote på Sotenäs, vilken troligen gifvit detta härad sitt namn. Deras fordna bostad torde vi få söka
på det höga, tvärbranta Borgebratta, ett berg vid Varpekilens innersta ända, om hvilket går den sägen, att Sotenäskungen der bott. Denne Balke, jemte flera höfdingar från Bohuslän, förenade sig med Kjotvid den rike och andre kouungar emot Harald Hårfager, och stridde mot honom uti Hafurfjord; men blefvo der öfvermannade.”
Och:
”En förfärlig, lodrät bergvägg vid Warpekilen kallas Borgebratta och sägs fordom varit krönt af en borg, som varit säte för ortens fylkeskonung.”

Bohusläns museum: Kulturmiljöer i Sotenäs kommun, 2010:
”Borgen Bratta är ett brant berg vid Klevekilens östra strand, som har en sägen från vikingatiden knuten till sig. Enligt sägnen bodde en höv- dingasläkt i en borg (kallad Borgebratta) på berget; nämligen Sote, hans son Bläing och son- sonen Balke. Efter ett nederlag mot Harald Hår- fager omkring år 900 e.Kr. utvandrade Balke och kom att bli en av de första bosättarna på Island, allt enligt de isländska sagorna.
På berget finns inga lämningar efter en borg, däremot finns ett gravröse från äldre bronsål- der, med bevarade rester av kallmurar. Röset är omkring 2000 år äldre än sagornas hövdingar.”

Källor:
Klevekilen och Hovenäsbron
Bohusläns historia och beskrifning
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon över Sverige
Sotenäs kommun, Utekonst och minnesstenar
Tryggve Olavsson
Bohusläns museum: Kulturmiljöer i Sotenäs kommun, 2010