Tomas Simonsson och Magnus Hoglin byggde en ny brygga framför lokalerna 2014

Hovenäsets marina

(vid fd Abba-fabriken)

I augusti 2012 förvärvade tre personer med lokal anknytning lokalerna där Abba-fabriken tidigare drevs. Den nya verksamheten omfattar främst vinterförvaring och service av fritidsbåtar. De tre ägarna ansvarar för infrastrukturen i form av fastighet och bryggor medan man hyr ut lokalerna till ett antal företag. I den övervägande delen av lokalerna bedriver WestBoat AB vinterförvaring och service av båtar. Uthyrningen av båtplatserna vid pontonbryggorna sker dock i ägarnas eget företag Hovenäsets marina.

Erfarna båtbyggare

Christian Bothén driver företaget WestBoat AB med fem anställda som alla är vana båtbyggare med erfarenhet från Hallberg-Rassy, Najad m fl välkända förtag. West Boat tillverkar en egen båt och arbetar dessutom bl a med inredningssnickeri för båtar. Christian leder och organiserar det dagliga arbetet på marinan vad gäller vinterförvaring, service och reparation av båtar. På ca 3.500 m2 tar man under vintern hand om ca 100 båtar.

Flera företag

På området finns dessutom byggnadsfirman Marinkos Modulbygg AB med sex personer anställda, Port West Recond med fyra anställda, Kungshamns Bleck & plåtslageri med fyra anställda, fotograf Bengt Öberg och vattenreningsföretaget CleanWaterTech. Att det redan 2013 fanns totalt 18 personer anställda på området är intressant eftersom det är ungefär lika många anställda som när Abba-fabriken var igång.

Besök på området

Marinan är öppen för allmänheten. Men det är inte riskfritt att röra sig på marinan eftersom tunga truckar med begränsad bakåtsikt rör sig inom området. Man rekommenderar att besökare inte går in genom entréportarna utan tar till vänster och går in via den gamla bryggan och därefter håller sig på bryggorna.

För information om vinterförvaring, service och parkering, kontakta Christian Bothén, tel 0523-38011 eller christian@westboat.se
För information om båtplatser vid marians pontonbryggor, kontakta Magnus Hoglin, tel 070-542 13 55 eller magnus@hoglin.nu

Här hittar du information om båtplatser i hovenäsområdet.

Christian Bothén driver företaget WestBoat  och är den som organiserar arbetet med att ta upp, serva och sjösätta båtar i samband med vinterförvaring.