Brev om övergångsställe

Önskemål om åtgärd Hallindenvägen väg 171 Hovenäset, Sotenäs kommun
Hej, 
Jag har tagit ett antal foton på Lv 171 genom Hovenäset. Bilderna är tagna från Hovenäset mot Kungshamn. Den plats som måste förbättras är den där buss hpl ligger efter bron.
Ett övergångsställe och något som är farthindrande behovs innan en olycka inträffar. På platsen ifråga passerar många gångtrafikanter på sin promenad eller joggingtur längs delar av Soteleden.
Vägen måste passeras. När bussen stannar för att släppa av eller ta emot resenärer uppkommer också en fara i det att den då hindrar bilars framkomst och utrymmet för gångtrafikanter blir minimalt.
Hoppas att det finns möjlighet och resurser hos er eller ansvarig väghållare om annan än kommunen att åtgärda detta snarast. Vad gäller buss hpl är det möjligtvis också Västtrafik som har ett ansvar.
Med vänlig hälsning,
Robert Arrelid
Boende i Hovenäset