När Hovenäset var en ö

Vad hände egentligen i våra trakter för 1049 år sedan? Jo, bröderna Eriksson lurade Tryggve Olavson i en fälla och mördade honom år 968 i borgen Borgebratta, alldeles ovanför Hovenäsbron. Tryggve var inte vem som helst, utan kung över området och ättling till Harald Hårfagre.
Vikarvet satte 1941 upp den minnessten som står på berget ovanför bron och beskriver händelsen så här:

Stenen minner om
sägnens
Borgebratta
Soteättens fäste
I ynglingaättlingars hand
hölls borgen av
Olav Tryggvasons fader
Tryggve Olavson
svekfullt överfallen
och dräpt år 968

Det finns olika meningar om varför Tryggve dödades, men man verkar överens om att det var här det skedde. Läs mera om de historiska källorna till händelsen.
Längst uppe på berget, halvvägs vänt in mot Klevekilen, finns bland annat ett röse som sägs markera var borgen en gång låg, se karta. Röset är emellertid från tidig bronsålder och fanns redan när Borgebratta byggdes. 
När vattennivån var 15 m högre än idag var Hovenäset en ö. Om det fortfarande var så på Tryggves tid vet vi inte säkert.
Bengt Palmgren