Beslut om postort

Jag fick i fredags en kopia på den ansökan som sänts från Sotenäs kommun till Post Nord med begäran om att Hovenäset skall bli egen postort. Så, om inget katastrofalt händer är vi hemma och kommer då att vara egen postort från och med den första helgfria måndagen i mars 2018. Beslut hos Post Nord fattas omkring den 15 juni i år.
Bengt-Arne Ljung, ordförande