Har du ett förslag eller tips?

Nu kan du lämna förslag till Intresseföreningens styrelse om sådant som du tycker att föreningen borde arbeta med eller tips om något som föreningen eller medlemmarna kan ha nytta av att känna till. Det kan även gälla vilken inriktning du tycker att föreningen bör ha eller helt enkelt visa din uppskattning över något som gjorts bra.
Klicka på den gula ikonen ”Förslagslåda” en bit ner på första-sidan så kommer du till ett formulär där du kan lämna ditt förslag.
Bengt Palmgren