Kultursprutans jul- och nyårspromenad

Välkomna till Kultursprutans jul- och nyårspromenad 23 december till 6 januari

Trots att Hovenäset bjuder på promenader i underbar omgivning kan det ibland vara kul att göra något under promenaden. Kanske kan vår poängpromenad då vara ett alternativ. Som tidigare finns det två separata etapper med frågor om Hovenäset och ni kan välja att gå en eller båda. Du som är smart letar efter svaren på frågorna här på Intresseföreningens hemsida.
Du utrustar dig med papper och penna eller skriver direkt i din mobiltelefon.
Varje etapp innehåller 10 frågor. Dessutom finns det i slutet på varje etapp en skiljefråga. Det blir pris till varje etappsegrare.
Starten och den första frågan i varje etapp finns på Intresseföreningens anslagstavla på Spruthuset. Efter varje fråga står var du kan finna nästa, men svårigheter att fästa upp frågan gör att man ibland får leta lite.
När du gått färdig en etapp, skriver du ner den rätta raden (tex. A:11X2X222… etc) samt svaret på skiljefrågan och skickar den tillsammans med ditt namn, adress och telefonnummer till oss på kultursprutan@hovenaset.info senast den 7 januari.
Vi underrättar vinnarna per telefon och publicerar vilka som vunnit och de rätta svaren på Intresseföreningens hemsida

God Jul, Gott Nytt År och lycka till
önskar vi på
Hovenäsets Kulturspruta

Hans Andreasson