Kvinnornas förtjänst

IMG_5658_kompDet var kvinnorna i Hovenäset som genom idogt arbete gjorde det möjligt att 1954 bygga kapellet. Till och med så sent som 1961 när elektrisk klockringning skulle installeras var det främst kvinnorna som stod för fiolerna. Därför är det inte Svenska kyrkan utan hovenäsborna som, genom Föreningen Hovenäsets kapell, äger kapellet. Detta gäller så länge föreningen är aktiv. Föreningen, som för närvarande är stadd vid mycket god kassa, borde ha stora möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Skulle den emellertid upphöra ska kapellet enligt § 9 i stadgarna tillfalla Askums församling för att användas för kyrklig verksamhet inom Hovenäsets samhälle eller Askums församling. Föreningen har sitt nästa har årsmöte i slutet av juli. Läs uppdaterad information om kapellets historia på Hovenäset > Som det är nu… > Kapellet.
Skrivet av Bengt Palmgren