Vi har som policy att justera priset för hyra av Spruthuset så att det inte konkurrerar med Hoglins magasin när hänsyn tagits till storlek och utrustning. Nya priser som gäller är:

400:- för heldag (dygn)
250:- för del av dag (max 5 tim)
Etablerade föreningar på Hovenäset betalar ingen avgift

Hyra för utställning: 250:-/dag + 5% av försäljningsintäkten

För mera information, se bokning av Spruthuset

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening