Protokoll och stadgar

På årsmötet under Hovenäsdagen 2018 beslutade medlemmarna att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar. För att dessa ska bli gällande krävs beslut med kvalificerad majoritet på ytterligare ett medlemsmöte, vilket vi kommer att kalla till inom en snar framtid.
I samband med diskussionerna om förslaget togs frågan om ändamålet ”Intresseföreningen skall företräda de boende ..” upp. Styrelsen förtydligade att uppgiften är att företräda de boende som grupp t.ex. gentemot kommunen och andra myndigheter, inte att företräda enskilda medlemmar i olika frågor.

Protokollet från årsmötet 2018 (som finns på Intresseföreningen > Verksamhet > Årsmöten: Årsmöte 2018).

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening