Repris: fyrverkeribestämmelser

Så här inför nyårshelgen kan det vara bra att veta vad som är tillåtet och inte vad gäller smällare och raketer. Smällare är alltid förbjudna (se nedan). Enligt Sotenäs kommuns lokala ordningsstadga är det förbjudet att avfyra fyrverkerier  på vissa platser i Sotenäs kommun.
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på Hovenäset inom ett område avgränsat norrut av Hovenäsvägen, i öster av Kryssnäsvägen, i söder av Långebryggans början och utefter strandlinjen och i väster av Smidesvägen. Se bild.
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag”.
Räddningschef Peter Bergman förklarar att anledningen till att stora delar av Hovenäset är förbjudet område är att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen måste skyddas mot brandfara.
OBS. Smällare är alltid förbjudna. På polisens hemsida står det: ”Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna”.
Flera kommuner har ersatt fyrverkerier med bl a lasershower som förutom att vara tysta och miljövänliga, för samma kostnad kan återanvändas vid många tillfällen.
Från många av oss hundägare kommer en vädjan att – i avvaktan på annan teknik – begränsa användandet av pyroteknik som smäller till ett snävt tidsintervall omkring 12-slaget.
Bengt Palmgren