Tack för gott sandarbete

Tack alla för arbetet med sanden på Beachen!

Det var som den gamla ramsan: ”Vi lossa sand på Norra strand, vi lossa hela dagen, vi var blott 20 man, vi lossa hela dagen,……..”
Vi var faktiskt över tjugo personer, både unga och gamla som syns på bilden, och det tog inte mer än tjugo minuter så var det klart. 10 ton sand var det.
Nu har vi en härlig sandstrand på allmänningen och en liten del krabbstrand för fortsatt krabbfiske.
Vi avslutade med saft, kaffe och ”kaga” i  vår trädgård.
Vi har fått in 4.500 kr till betalning av sanden. Vi återkommer med rapport om vad sanden kostade när vi fått räkningen. Så får se om vi har pengar till en ny stege på Hans-Gunnars brygga när den behöver bytas.

Tack än en gång hälsar
Annmari och Sten