Styrelsemedlemmar i Hovenäsets Intresseförening

Lars Almqvist, egenföretagare. Jag har bott på Hovenäset sedan 2006 och är fastboende sedan sommaren 2017. Numera är jag pensionär.
Jag har varit inom telekombranschen i 35 år. Därefter har jag arbetat 12 år som egen företagare inom eldstäder och hade då butik och utförde installationer. 073-042 95 40

Morgan Ceder, civilingenjör i kemiteknik. Jag har jobbat som produktionschef/labchef m m i kemisk processindustri. Är fritidsboende i Hovenäset sedan födseln. I föreningen arbetar jag med bastufrågan och är ansvarig för Bildarkivet. 070-946 66 68

Bruno Hedlund, kemist. Jag har jobbat som forskare, chef och VD på olika industriella kunskaps- och forskningsbolag. Är född och har bott på Hovenäset i hela mitt liv. Ordförande och ansvarar för kontakter och infrastruktur mot Sotenäs Kommun. Arbetar med besökshamnen och ”Håll Hovenäset rent”. 070-420 56 34

IngBritt, Pyttan, Hedlund, redovisningsekonom. Har tillbringat somrarna på Hovenäset sen 1974 och bor sedan några år på Hovenäset på halvtid. Är kassör i föreningen. 070-203 55 37

Gullvi Söderberg, försäljare, numera pensionär.
Jag har mina rötter på Hovenäset då min familj är uppväxt här och jag tIllbringade alla somrar här hos min mormor o morfar. Är fastboende på Hovenäset sedan 2013.
Jag har arbetat under större delen av mitt verksamma liv med försäljning, de sista 33 åren på Constructor Sverige AB med ansvar mot återförsäljare och agenter. Vice ordförande. 070-346 95 40