Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening 2020 / 2021

Lars Almqvist, egenföretagare. Jag har bott på Hovenäset sedan 2006 och är fastboende sedan sommaren 2017. Numera är jag pensionär.
Jag har varit inom telekombranschen i 35 år. Därefter har jag arbetat 12 år som egen företagare inom eldstäder och hade då butik och utförde installationer. 073-042 95 40

Morgan Ceder, civilingenjör i kemiteknik. Jag har jobbat som produktionschef/labchef m m i kemisk processindustri. Är fritidsboende i Hovenäset sedan födseln. I föreningen arbetar jag med bastufrågan och är ansvarig för Bildarkivet. 070-946 66 68

Bengt Fagersson. Jag har de senaste 13 åren arbetat som fastighetsmäklare, både som anställd och som delägare i några kontor i Sjuhäradsbygden. Tidigare har jag haft en gård med jord- och skogsbruk. Numera är jag pensionär.
Jag har tillbringat somrarna på Hovenäset sedan -74 och är nu fastboende. 070-5917018.

Bruno Hedlund, kemist. Jag har jobbat som forskare, chef och VD på olika industriella kunskaps- och forskningsbolag. Är född och har bott på Hovenäset i hela mitt liv. Ordförande och ansvarar för kontakter och infrastruktur mot Sotenäs Kommun. Arbetar med besökshamnen och ”Håll Hovenäset rent”. 070-420 56 34

IngBritt, Pyttan, Hedlund, redovisningsekonom. Har tillbringat somrarna på Hovenäset sen 1974 och bor sedan några år på Hovenäset på halvtid. Är kassör i föreningen. 070-203 55 37

Bengt Palmgren, industridesigner. Jag har arbetat i ett konsultföretag halva yrkeslivet och varit rektor för Designhögskolan, Umeå universitet andra halvan. Bott på Hovenäset sedan 2006 och är fastboende sedan sommaren 2017. Arbetar i föreningen bl a med finansiering, frågan om samlingslokal och ansvarar för hemsidan. 070-341 03 12

Gullvi Söderberg, försäljare, numera pensionär.
Jag har mina rötter på Hovenäset då min familj är uppväxt här och jag tIllbringade alla somrar här hos min mormor o morfar. Är fastboende på Hovenäset sedan 2013.
Jag har arbetat under större delen av mitt verksamma liv med försäljning, de sista 33 åren på Constructor Sverige AB med ansvar mot återförsäljare och agenter. Vice ordförande. 070-346 95 40

Lena Thorselius. Jag har arbetat som fysioterapeut genom livet och då framförallt med sjukdomsförebyggande åtgärder. Sommarboende på Hovenäset sedan 20 år tillbaka. Hyr ut kajaker i Hovenäset, har ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och ansvarar för Strandstädningen.