Upprustning av Reso

Vi är nog alla överens om att vår Badstrand Reso på Hovenäset tillhör en av de finaste badstränderna i Sotenäs kommun. Med manetnät, hopptorn, bryggor, lekplats, toaletter och kiosk är det en fantastisk badstrand för alla, både barn och vuxna. Nu behövs det trots allt en rejäl upprustning för att Reso skall behålla sin status!
Intresseföreningens styrelse har beslutat att driva tre olika utvecklingsprojekt för Hovenäset gentemot kommunen. Syftet är att utarbeta färdiga planer för ett visst område som är så genomarbetade att vi kan presentera dem för såväl ledande tjänstemän som politiker. Tanken är att detta ska öka möjligheterna att verkligen få förslagen genomförda.
Vi tänker bilda en arbetsgrupp för att utveckla badplatsen och söker dig som har lust att jobba med att göra Reso ännu bättre.
Anmäl dig till oss. Alla är välkomna. Bra om några med småbarn också vill vara med i arbetsgruppen och tycka till. Hör av dig till oss på 070-4205634 (Bruno) eller 070-3469540 (Gullvi).
Vi kan ses utomhus och/eller virtuellt på Zoom eller Teams.
Tidigare har vi bjudit in till en arbetsgrupp om Ångbåtsbryggan och en om vågbrytaren (udden) vid Svineviken kommer senare.

Hovenäsets intresseförening
Bruno Hedlund och Gullvi Söderberg

Upprustning av Ångbåtsbryggan?

Ångbåtsbryggan i Hovenäset är idag en illa underhållen parkeringsplats för bilar och båtar, men den skulle kunna vara något helt annat! Har du idéer om hur Ångbåtsbryggan och markområdet mot gatan kan bli en fin plats?
Intresseföreningens styrelse har beslutat att, förutom de löpande kontakterna med kommunens tjänstemän, driva tre olika utvecklingsprojekt. Syftet är att utarbeta färdiga planer för ett visst område som är så genomarbetade att vi kan presentera dem för såväl ledande tjänstemän som politiker. Tanken är att detta ska öka möjligheterna att verkligen få förslag genomförda.
För att kunna arbeta med det här på ett bra sätt behöver vi vara några stycken. Har du lust att jobba med att göra Ångbåtsbryggan till en attraktiv centrumpunkt i Hovenäset? Det här borde kunna bli en tilltalande mötesplats med upprustad markbeläggning, bra umgängesmöjligheter, borttagna båtplatser –  kanske med planteringar, grillplats och annat liknande.
Hör av dig till mig på 070-341 03 12 eller på web@hovenaset.info så sätter vi igång. Vi kan ses utomhus och/eller virtuellt på Zoom eller liknande.
Förslag till andra arbetsgrupper kommer på samma sätt att tillkännages om Reso-området och vågbrytaren vid Svineviken.
För styrelsen
Bengt Palmgren

Informationsmöte om laxodlingen

Vi informerar löpande om det planerade laxodlingsprojektet i Sotenäs. Dels för att det – om det blir av – som gigantiskt projekt på ett eller annat sätt kommer att påverka oss, dels för att bevaka om Hovenäset kan ha nytta av projektet genom att t ex möjligheten till bättre vägar och/eller cykelbanor ökar.

kommunens informationssida om projektet finns nu en inbjudan till ett informationsmöte för allmänheten den 1 oktober. Bläddra ner en bit på sidan så ser du tid, plats och hur man anmäler sig.

Bengt Palmgren

Nygammal styrelse på plats

Ni som deltog i Intresseföreningens årsmöte såg oss som hastigast. Men om du inte var där eller inte kommer ihåg vilka vi var kan du se styrelsen presentera sig själva här. Man kan även läsa om Intresseföreningen generellt.
Det finns flera olika sätt att ta kontakt med Intresseföreningens styrelse. Det enklaste är att maila till styrelsen på adressen skicka@hovenaset.info eller att ringa till någon av oss på de telefonnummer som finns i presentationerna.
Man kan även skriva ett förslag och lägga det i Förslagslådan på hemsidans förstasida så kommer det till styrelsen.

Ta gärna vara på möjligheten att låta oss veta vad ni tycker är angeläget att ta tag i och arbeta med. Alla tips är välkomna!

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening
Bengt Palmgen

Uppdateringar om avloppsläckan!

Uppdatering 31 juli, kl. 14.30:
Sotenäs kommun avråder från bad vid Johannesviks badplats.

Uppdatering 31 juli, kl. 11.30:
Se aktuell information på Västvattens hemsida.

Uppdatering 31 juli, kl. 10.00:
Sirja Nikkanen skriver på Facebook:
”Henrik Dolk ringde Västvatten och pratade med driftansvarig. Tydligen kärvade pumpen nu igen och elektriker var på väg. Så just viken vid båtbryggorna var inte bad att rekommendera då vattnet i viken står ganska still jämfört med längre ut. I och med att det står ganska still tar det också längre tid för allt att försvinna bort. Han visste inget om vattenprov ska tas”.

Uppdatering 30 juli, kl. 20.00:
En tekniker har varit i pumpstationen och fått igång den. Det var ett elfel. Personal från Omholmens reningsverk kommer i morgon att åtgärda felet och säkerställa funktionen.

Tidigare meddelande:
Varning för bad i hamnen vid Hovenäsbron.
Just nu är det en avloppsläcka i hamnen mellan brygga A o B. Det bubblar upp avloppsvatten. Det är inte hälsosamt att bada där just nu.
Västvatten är informerade och ska ta detta som ett akutuppdrag.

Lars Almqvist
Hovenäset Intresseförening
Tel 0730 429540

Ingen Hovenäsdag – men årsmöte

Tyvärr tvingas vi ställa in årets Hovenäsdag. De arrangemang vi planerat skulle kunna medföra risk för ökad smittspridning och kanske samla fler än 50 personer.
Vi kommer dock att genomföra Intresseföreningens årsmöte hos Westboat Marina lördagen den 25 juli kl.16.00 – men med vissa restriktioner.
Även konstutställningen, som normalt hålls i Hoglins Magasin, kommer att genomföras men då som en konstvandring under flera dagar där objekten visas utomhus.
Låt oss se fram emot nästa års Hovenäsdag.

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening
Hasse Andreasson

Reso – städning & manetnät

Hej alla Resobadare!
Nu är det dags igen för den årliga städningen och nedläggningen av manetnätet på vår vackra badstrand Reso.
Lördagen 13:e juni, klockan 10.00 till ca 12.00.
Vi klipper buskar, röjer sly, plockar skräp i bergen m.m. Ta med trädgårdsredskap typ krattor, sekatörer, sopborste. Om någon har en bensindriven trimmer är det jättebra. Soppåsar kommer att finnas och vi kör till tippen när kärran blir fullastad.

Manetnätet läggs i om det inte blåser för mycket.

Vi avslutar som vanligt med fika tillsammans som förra gången, nu med lite extra distans förstås.

Välkomna alla!‍‍
Hovenäsets Intresseförening
Gullvi Söderberg

Rambo vädjar!

Så här får det inte se ut. Rambo har sänt bilder till Intresseföreningen och bett oss publicera. Våra nya sopstationer ska inte fyllas med byggavfall, endast med hushållsavfall. Övrigt SKA lämnas på återvinningscentralen på Hogenäs.
Pyttan Hedlund

P4 Väst i Spruthuset

P4 Väst besökte Hovenäset och tittade in på Tisdagsfikat i Spruthuset där ett 25-tal personer satt och drack kaffe och pratade. Intresseföreningens ordförande, Bruno Hedlund, och dess vice ordförande, Gullvi Söderberg, intervjuades. Du kan lyssna på inslaget här:

Läs mera om Föreningens verksamhet

Bengt Palmgren

 

Vad gör Intresseföreningen?

Ibland får vi i styrelsen frågor om vad som görs inom Hovenäsets Intresseförening. Här är en del av det som hänt under 2019.
Hasse Andreasson