Återvinningen tillbaka

Den snabbt borttagna återvinningsstationen har idag ställts tillbaka på Hovenäset – nu på fotbollsplanen vid Klockaregatan.
Stationen försvann dagen efter ett telefonsamtal från Vandrarhemmet. Att få tillbaka den har tagit 108 dagar. Det har inte skett genom kommunens högt utvecklade känsla för god service till samhällsmedborgarna, utan tack vare ett intensivt arbete från Hovenäsets Intresseförenings sida. Man hade ett inledande möte med kommunen, möte med en representant för Rambo, ett antal mail och påminnelser utan att något hände. Till slut kallade Intresseföreningen kommunens representant Jörgen Wollbratt till ett möte i början av april. Då gick kommunen med på att ställa tillbaka återvinningsstationen omedelbart. När föreningen senare fick veta att det skulle göras en ny utredning om placeringen och att nya diskussioner med Rambo skulle inledas hade föreningens ordförande ett telefonsamtal med en tjänsteman på kommunen och då kom till slut återvinningsstationen tillbaka.
Läs tidigare inlägg på:
https://hovenaset.info/foreningen/71-dagar-utan-svar/
https://hovenaset.info/foreningen/atervinning/
https://hovenaset.info/nyheter-2/nyheter/page/4/
https://hovenaset.info/foreningen/darfor-forsvann-sopstationen/

Bengt Palmgren

 

Hjälp till med Spruthuset

(Klicka på bilden ovan för att se hela affischen!)

All inredning och alla väggar i Spruthuset måste bort. Kom och hjälp till på Långfredagen den 14 april. Samling kl. 09.30. Ta med enkla verktyg. Anmäl deltagande till bal.hovenaset@gmail.com så att du inte missar varmkorv, kaffe och bullar som serveras vid 12-tiden.

Bengt-Arne Ljung, ordförande

 

Ouppklarade affärer

Det finns ett antal oklara/obesvarade ärenden mellan Sotenäs kommun och Hovenäsets Intresseförening:
* Vi väntar på besked om återvinningsstationen som hastigt togs bort
* Bastufrågan. Vi har inte fått svar på vårt brev daterat 2016-08-28.
* Fiber till Spruthuset. Vi har inte fått svar på mail om detta, daterat 2017-02- 01.
* Vi har inte hört något i frågan om cykelvägar i skogen mellan Hovenäset och Kungshamn, dnr UN 2016/119.
* Vad har hänt i medborgarförslaget om gästhamn i Hovenäset inlämnat av Lars Swahn?
Jag har bett Jörgen Wollbratt att återkomma med uppdateringar i dessa frågor.
Bengt-Arne Ljung

Nya avgifter

Sotenäs kommun har fattat beslut om ny taxa i småbåtshamnar. Taxan gäller båtplatser, landförvaringsavgift, krantaxa, elavgift samt förvaring i mastställ. Beträffande båtkärror som ställs upp på kommunal mark under sommaren kommer ett beslut om avgift men detta kommer troligtvis inte att gälla förrän 2018.
Här kan du ta del av de nya avgifterna för 2017.
Bengt-Arne Ljung

71 dagar utan svar

Idag är det 71 dagar sedan återvinningen försvann från Hovenäset. Återvinningen försvann direkt efter ett telefonsamtal men nu går det inte lika fort. Trots upprepade brev från Hovenäsets Intresseförening återkommer inte Sotenäs kommun med svar på de frågor vi ställt eller till det förslag vi lämnat, i samråd med Rambo, till tillfällig placering av återvinningsstationen.
Vi kräver nu att ett möte med kommunledningen och ansvariga politiker snarast kommer till stånd. Vi förutsätter att förslag på tid för detta möte kommer inom kort.
Jag har idag lämnat in en skrivelse om detta till Sotenäs kommun.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Beslut om postort

Jag fick i fredags en kopia på den ansökan som sänts från Sotenäs kommun till Post Nord med begäran om att Hovenäset skall bli egen postort. Så, om inget katastrofalt händer är vi hemma och kommer då att vara egen postort från och med den första helgfria måndagen i mars 2018. Beslut hos Post Nord fattas omkring den 15 juni i år.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Tillfällig återvinning.2

Som ni vet har Bo Hallgren överlämnat ett förslag till Sotenäs kommun om återställandet av återvinningsstationen i Hovenäset genom en ramp ner till grusplanen.
Hovenäsets Intresseförening har haft ett möte med Mattias Nolblad, företrädare för Rambo, för att om möjligt, och med omedelbar verkan, hitta en tillfällig plats för placering av återvinningskärlen. Gemensamt har vi kommit fram till att en lämplig plats är på grusplanen Björnemyren där det för närvarande är ett upplag för de pågående fiberarbetena i samhället, men som i vanliga fall är parkeringsplats. Återvinningskärlen skulle då placeras strax efter infarten till höger i parkeringen. Detta har jag beskrivit i ett brev till kommunen där jag ber dem påskynda ärendet.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Tillfällig återvinning?

Intresseföreningens ordförande Bengt-Arne Ljung hade 2017-01-18, på grusplanen vid vandrarhemmet, ett avtalat möte med Bo Hallgren som är utredare på kommunledningskontoret. Anledningen till att herrarna träffades var att diskutera hur problemet med den försvunna återvinningsstationen skulle lösas.
Någon vecka senare skrev Bo Hallgren ett brev till kommunstyrelsen där han rekommenderar att man ska fatta beslut om att bygga en egen tillfart till kommunens tomt (= grusplanen). Detta skulle ske genom en vägramp, från Rösevägen ner mot grusplanen, i planens sydöstra hörna, där den lilla trätrappan står idag. Därefter skulle återvinningsstationen ställas tillbaka på samma plats som tidigare. Detta skulle vara en tillfällig lösning eftersom hela återvinningssystemet ska omorganiseras 2018.
Medan kommunen eventuellt genomför denna tillfälliga åtgärd, arbetar Intresseföreningen med att hitta en ännu mera tillfällig placering så att återvinningsstationen under mellantiden (= nu direkt) kan ställas upp på annan plats i samhället.
Som Jan Simonssons bild, ovan, visar börjar det bli bråttom att få tillbaka möjligheten att på Hovenäset kasta sorterat avfall.
Bengt Palmgren

Fritt fram för fiber

Eltel Networks som på uppdrag av Telia Öppen fiber genomför installationen av fiber i Hovenäset har nu – äntligen – fått tillstånd att gräva i de gator som Trafikverket ansvarar för. Platschefen Viktor Larsson meddelade idag den goda nyheten.
I början av nästa vecka kommer man att påbörja grävningsarbeten på Hovenäsvägen och Resovägen vilket möjliggör inkopplingen till Hovenäsets telefonstation som kommer att vara knutpunkten i hela fibernätet.
Projektledaren, Peter Schröder, beräknar att inkoppling kommer att ske under perioden mitten av mars till mitten av april månad.
Spruthuset ligger på kommunens tomt som är ett allmänt markområde och har inte haft någon postadress. När Telia Öppen fiber och Eltel Networks bestämde att alla fastigheter i Hovenäset skulle få fiber framdraget till tomtgränsen så räknade man därför inte med Spruthuset.
Glädjande nog har Eltel Networks nu fattat beslutet att ta den extrakostnad det innebär att i efterhand dra fram fiber till Spruthuset (= till tomtgränsen vid byggnaden).
På bilden ovan ser ni gänget, i en av byggfuttarna på fotbollsplanen, som gräver hos oss (klicka på bilder för att se vad de heter).
Bengt Palmgren

Föreningen på kartan

Förberedelserna för att göra Spruthuset till Intresseföreningens högkvarter pågår. Fastigheten har tilldelats adressen Resovägen 2 och man kan numera kan se Hovenäsets Intresseförening markerat på Spruthuset om man går in på Google Maps eller på Apples kartapp över Hovenäset.
För att bekosta renoveringen av fastigheten har vi två möjligheter.
1. En ansökan om finansiering av renoveringskostnaderna har lämnats in till Boverket på sammanlagt 261.000:- Dessutom kommer vi att söka 113.00:- från Sotenäs kommuns anläggningsstöd när budgeten för det är fastställd. Intresseföreningen får bidra med eget arbete och 50.000:- från egen kassa. Besked kommer i maj. Se preliminär ritning.
2. Om vi får avslag från Boverket är vi hänvisade att göra en enklare renovering med mera eget arbete och större insats av eget kapital.
I båda fallen är en förutsättning att medlemmar hjälper till med byggnadsarbete. Ett första datum att komma ihåg är den 14 april då vi hjälps åt att riva ut kommunens utrustning. Se även tidigare inlägg om Spruthuset.
Bengt Palmgren