Manetnätet tillbaka

Manetnät15_kompJarl Claesson och Bengt-Arne Ljung lyckades efter en dags hårt arbete flytta vajern från det gamla sönderrostade fästet till ett nytt fäste i bryggan. Dessutom spände de en ny vajer från bryggans andra sida till berget.
Därefter var det fritt fram för Bettan Börjesson, Lars Svan, Stefan Ärlund och Bengt Karlsson att hänga upp manetnätet. Så nu är allt klart för sommarens simturer.
För styrelsen: Bengt Palmgren

Uppdaterat om verksamheten

Det finns en del ny information om föreningens arbete som man hittar genom att gå till Verksamhet > Pågående arbete. Ta för vana att titta in där då och då så ska vi se till att hålla er uppdaterade. Vi vill även passa på att påminna om Hovenäsdagen den 18 juli.
För styrelsen, Bengt Palmgren

Vi firar midsommar på Reso

DSC_2386-001_kompIntresseföreningen arrangerar som vanligt midsommarfirande på Reso på midsommarafton. På förmiddagen brukar vi gå “man ur huse” för att plocka blommor. Vi samlas sedan på Reso klockan 11 och klär och reser majstången.
Dansen börjar klockan 16. Ta gärna med filt och kaffekorg. Glöm inte att göra en midsommarkrans att ha som huvudbonad. Varmt välkomna!
Skrivet av Bettan Börjesson

Intresserad av styrelseuppdrag?

Valberedningen söker personer som är intresserade att ta på sig ett uppdrag i föreningen, gärna fler kvinnor, eftersom kvinnor är i minoritet i styrelsen. Förslag lämnas till någon av oss i valberedningen senast 2015-06-26.
Elisabeth Persson, tel 0707-612321; e-post: elisper@tele2.se.
Lars Svan, tel 0700-752257; e-post: lars.svan48@gmail.com
Skrivet av Elisabeth Persson

Vedeldat med havsutsikt

Bastukarta_kompEn av arbetsgrupperna i Hovenäsets Intresseförening har börjat sondera möjligheterna att bygga en gemensamhetsbastu för hovenäsborna. Det är Morgan Ceder och Lars Almqvist som har tagit initiativet och har haft kontakter med olika instanser i Sotenäs kommun. Reaktionerna är hittills positiva. Just nu är man inne i förberedelserna för bygglovsansökan.
Bastun skulle få en mycket fin placering i en skogsdunge strax ovanför hopptornet vid badplatsen. Se nålens Läs mer

Boka in den 18 juli

Logga.11.B.web.liten_kompLördagen den 18 juli är det Hovenäsdagen. Under eftermiddagen bjuds de boende in till information och diskussion om samhället och dess utveckling. Nytt är att lokalen i år kommer att vara en av de sommartomma båthallarna på Hovenäsets Marina och att föreningens årsmöte bara är en delaktivitet bland många andra. Läget för fibernätet, Bildarkivet, gästhamnsfrågan och planerna för Spruthuset är exempel på ämnen som kommer att tas upp. Förhoppningsvis kommer en politiker att delta. Förutom gemensamma diskussioner kommer det att finnas Läs mer

Motionera mera

Det finns nu möjlighet att skicka motioner till Hovenäsets Intresseförening. Skicka ditt förslag till skicka@hovenaset.info. Motionen ska vara försedd med namn, telefonnummer och e-postadress och vara styrelsen tillhanda senast 2015-06-01. Du kan även posta den som vanligt brev till Hovenäsets Intresseförening, c/o Ljung, Klovbergsvägen 6, 456 42 Kungshamn.
Motionerna behandlas på föreningens årsmöte som i år kommer att ingå som en del av Hovenäsdagen den 18 juli.
För styrelsen /Bengt Palmgren

Kommunen sviker i gästhamnsfrågan

Den 8 februari informerade jag här på hemsidan om de pågående diskussionerna om gästhamnen i Hovenäset. Föreningen har drivit frågan sedan 2011. Så sent som den 4 februari i år fick vi besked att kommunen skulle skapa 8 till 10 gästplatser och resterande utrymme skulle hyras ut som fasta platser till boende i Hovenäset. På kommunens begäran överlämnades också ett förslag till samarbetsavtal mellan Intresseföreningen och Segelsällskapet å ena sidan och Sotenäs kommun å andra sidan. Därefter blev det helt tyst Läs mer

Hovenäset som egen postort

Efter att ha avvaktat Väjerns ansökan har det nu blivit vår tur att ansöka om att Hovenäset skall återfå sin status som egen postort. Jag har lämnat in ett medborgarförslag i början av mars och medborgarförslaget har registrerats den 11 mars med diarienummer KA 2015/199. Den 29 april fanns en notis i Bohusläningen där det framgår att kommunalfullmäktige nu har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Läs hela medborgarförslaget.
Skrivet av Bengt Arne Ljung, ordförande

Betalningsdags

Nu när många av oss sitter och betalar fakturor är det viktigt att komma ihåg att också betala medlemsavgiften till Hovenäsets Intresseförening för 2015. Det gör man genom att sätta in 200:- per familj på bankgiro 5933-0480. Märk inbetalningen med namn, adress och e-postadress.
Som ni säkert sett är föreningen just aktiv i ett flertal olika projekt. Förutom frivilligt, ideellt arbete är det medlemsavgiften gör det möjligt att genomföra dem. Därför är det viktigt att alla betalar medlemsavgiften senast den 30 april 2015.
Skrivet av Bengt Palmgren