Det ser ut som att frågan om drift av Resokiosken har fått en lösning
Mera information kommer att lämnas på medlemsmötet i Hoglins magasin i morgon, långfredagen 19 april,  kl. 1400.
Hasse Andreasson

Det är med uppgivenhet och bestörtning som Hovenäsets Intresseförening tagit del av Miljönämndens beslut 2019-02-27, att avslå ansökan om dispens för byggande av allmän gemensamhetsbastu. Vi utgår ifrån att Miljönämnden överlämnar ansökan, med senare kompletteringar och denna inlaga till Länsstyrelsen. Vi  pekar på att Sotenäs kommun tillstyrkt arrende av marken, samt att byggnadsnämnden beviljat bygglov för bastubyggnaden.
Miljönämnden har beslutat att påföra Hovenäsets Intresseförening en avgift på 8.080 kr trots att  ärendet gravt misskötts av Sotenäs kommun och Miljönämnden. Intresseföreningen anser att det är Miljönämnden som istället borde utge kompensation till Hovenäsets Intresseförening för det klandervärda hanterandet av ansökan.
Vi anser att handläggningsavgiften kraftigt skall reduceras och att det är stötande att en ideell samhällsförening totalt skall betala drygt 11.000 i kommunala avgifter (25% av Intresseföreningens intäkter) för detta ärende. Läs hela texten här.
Bruno Hedlund
Ordförande

 

 

 

Intresseförenings medlemmar kan köpa en affisch med motiv från Hovenäset. Affischen är gjord av Bengt Holm, Tångenpirens Konst & Hantverk, och kan beställas genom Hovenäsets Intresseförening. Behållningen går till Intresseföreningen.
Affischen finns i Spruthuset. Kontakta någon i styrelsen om ni vill se hur den ser ut i verkligheten.
Se information om storlek, priser, beställningsblankett, m m.

Nu finns det möjlighet att hyra Spruthuset i egen regi för olika arrangemang.
Se information om priser, regler och kontaktpersoner. Du kan också hitta informationen på Hovenäsets Intresseförening > Intresseföreningen > Allmän information > För medlemmar  > Hyr Spruthuset
Man kan se vid vilka tider Spruthuset är bokat i kalendern långt ner i högerspalten på sidan Anslagstavla, där man läser alla inläggen (Hovenäset.info > Inlägg > Läs på Anslagstavlan).

Hovenäsets Intresseförening

 

När du ska betala dina räkningar vill vi ta oss friheten att påminna om medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening.
Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt ska kunna ta tillvara det unika i Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs kommun.
Under 2018 har arbetet i föreningen till stor del koncentrerats till att renovera och färdigställa Spruthuset. Många ideella timmar från några eldsjälar och medlemmar har resulterat i ett funktionellt ”aktivitetshus”.
Alla är välkomna på förmiddagsfika i Spruthuset på tisdagar klockan 11 efter promenaden. I januari hölls en första “After Work” där. Håll ögonen på hemsidan hovenaset.info där du finner all information om kommande händelser.
Vi har också haft ett flertal möten med Sotenäs kommun om löpande frågor men mycket arbete har också lagts ned på att driva frågorna om besökshamn, bastu och inte minst utköp av Spruthuset.
Under 2019 kommer vi att lägga stort fokus på att Hovenäset skall bli en del av ”Världens renaste kust”.

Medlemsavgiften, 250 kronor per år och familj, betalas senast den 28 februari 2019 till föreningens bankgiro 5933-0480.

 OBS! Ange din e-postadress om du har en. Det underlättar och gör hanteringen billigare.

Hovenäsets Intresseförening

Bruno Hedlund                                            IngBritt Pyttan Hedlund

Ordförande                                                                 Kassör

På grund av den stora efterfrågan av Hovenäsets Årskalender 2019, även extrabeställningen, så har de tagit slut. Men är du fortfarande intresserad av att köpa, så kontakta Morgan Ceder, 070-946 66 68 eller Bettan Börjesson, 0709-402188  så skriver vi upp dig för en extrabeställning.
Hör av dig så fort som möjligt!
Bettan Börjesson

Med gemensamma krafter vill Hovenäsets Intresseförening 2019 bli en del av projektet Ren Kust och Världens vackraste skärgård.
Ren Kust är en organisation som länkar samman kustkommuner i Bohuslän och finansieras med statliga bidrag.
Världens vackraste skärgård har sitt ursprung i Fjällbacka där en intresseförening har engagerat de boende sedan 2012 att städa öar, holmar och stränder från plast och annat skräp.
Med aktiviteter som fadderverksamhet för olika öar och en stor gemensam städdag kan vi alla komma att glädjas över en renare kust!
För att detta ska lyckas behöver vi bilda en planerings-/arbetsgrupp. Jag hoppas att du är en av dem som känner sig manad att vara med – i så fall anmäl ditt intresse till mig:
Lena Thorselius; 070-879 97 07
Hovenäset en del av Världens vackraste Skärgård

På kommunfullmäktiges möte den 22:e november, behandlades äntligen vårt medborgarförslag om besökshamn i Hovenäset, som vi lämnade in 2016. Bara det faktum att det tagit två och ett halvt år att bereda frågan, gör ju att tilltron till den kommunala demokratiprocessen får en kraftig törn.
Inför valet skrev vi ju till partierna i Sotenäs för att få reda på deras inställning i frågan. Av svaren verkade det som vi hade en klar majoritet för att vårt förslag skulle gå igenom.
På fullmäktigemötet fick jag möjlighet att argumentera för förslaget och döm om min förvåning när fullmäktige mötte mitt inlägg med total tystnad och sedan enhälligt snabbt avvisade vårt förslag. Inte en enda röst höjdes från dem som tidigare meddelat att man gav vårt förslag stöd (inlägget kan ses på kommunens web-plats eller i filmen här nedan).
Politikerna visade alltså ånyo att deras löften inte är värda något alls –  i våras tog man ju tillbaka löftet om att vi skulle få överta spruthuset!
Vi kommer dock inte att ge upp frågan, utan tar nu nya tag!
Bruno Hedlund, ordförande

Kommunfullmäktiges möte 2018-11-2


På Intresseföreningens årsmöte den 28 juli 2018 beslutades att anta styrelsens förslag till nya stadgar. För att de stadgar som då röstades igenom ska bli gällande krävs en andra omröstning där en kvalificerad majoritet (2/3 av de närvarande medlemmarna) röstar för förslaget. Den 22 oktober hade styrelsen utlyst ett sådant möte, men det kom så få till mötet att det inte kändes rätt att ta ett beslut, även om det blivit formellt riktigt.
I stället har styrelsen beslutat att hålla ett nytt möte under påsken 2019. Exakt tid informerar vi om närmare påsken. På mötet kommer medlemmarna också att kunna ställa frågor till styrelsen och diskutera verksamheten.
Hasse Andreasson

I tisdags kl 11 hade vi vårt första tisdagsfika i Spruthuset och det blev fullt hus! Flera stycken dök upp vartefter och flera hade nybakat med sig, så det blev ett härligt kafferep. Det här kan bli en fin tradition om det alltid är någon som bakar eller tar med kaffebröd.
(PS. Promenaderna är på tisdagar och torsdagar kl.09.30, men man kan även komma direkt till fikat på tisdagar kl.11.00.)
Bettan Börjesson