Du kan hyra Spruthuset

Nu finns det möjlighet att hyra Spruthuset i egen regi för olika arrangemang.
Se information om priser, regler och kontaktpersoner. Du kan också hitta informationen på Hovenäsets Intresseförening > Intresseföreningen > Allmän information > För medlemmar  > Hyr Spruthuset
Man kan se vid vilka tider Spruthuset är bokat i kalendern långt ner i högerspalten på sidan Anslagstavla, där man läser alla inläggen (Hovenäset.info > Inlägg > Läs på Anslagstavlan).

Hovenäsets Intresseförening