Årsmöte

Hovenäsets Intresseförening håller årsmöte den 12 juli 2014 kl 17.00 i Hovenäsets Kapell. På årsmötet behandlas de ärenden som framgår av § 10 i föreningens stadgar. Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag till ledamöter kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet. Du kopierar själv årsmöteshandlingarna och tar med dig till årsmötet. Deltagandet i årsmötet och rösträtt förutsätter att du är medlem i Hovenäsets Intresseförening och har betalt medlemsavgiften. Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Medlemskap i Hovenäsets Intresseförening
Hovenäsets Intresseförening har nu funnits i ca 10 år och verkar för åretrunt- och sommarboendes bästa samt för att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma angelägenheter. I den verksamhetsplan som styrelsen arbetar efter finns högt upp på agendan att få tillbaka gästhamnen i Hovenäset men även en förbättrad infrastruktur i form av vägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar m m. Det är också angeläget att få till stånd en samlings- och föreningslokal inte minst för att vi skall kunna göra vårt bildarkiv tillgängligt för föreningens medlemmar. Föreningen arrangerar midsommarfirande på Reso och är delaktig i sociala aktiviteter som påskfyr med tillhörande fyrverkeri och anordnandet av bryggdans. Vidare sköter föreningen manetnätet vid badplatsen och föreningen har nyligen satt möbler på ”ångbåtsbryggan” samt en skylt i hamnen som talar om att man har kommit till Hovenäset. Föreningen har också satsat stort på en hemsida där vi presenterar både det gamla och nya Hovenäset och där medlemmar och andra intresserade kan kommunicera på enkelt sätt. Gå in på www.hovenäset.info och ta del av hemsidan.

Medlemsavgiften
Du som var medlem 2013 men ännu inte betalt din medlemsavgift för 2014, vänligen gör det snarast. Du som ännu inte är medlem – bli det. Medlemsavgiften är 200 kronor per familj och år. Du betalar till bg 5933-0480. Var noga med att notera namn, adress och e-postadress. På hemsidan under rubriken OM OSS finns ytterligare information hur du betalar din medlemsavgift. Varma sommarhälsningar Bengt Arne Ljung. ordförande
Skrivet av: Bengt Arne Ljung