Därför försvann sopstationen

Som alla nu vet försvann återvinningsgården på Hovenäset veckan före nyår. Hur kunde detta ske utan att någon information lämnats till de boende på Hovenäset eller till Hovenäsets Intresseförening?
Efter kontakter med ansvariga på Sotenäs kommun har vi fått det beslutsunderlag som finns, daterat den 28 december 2016. Så här beskriver kommunen orsaken till sitt agerande:

”Håkan Johansson en av ägarna till fastighet 1:420 (Hovenäs vandrarhem) ringde till kommunen och berättade att transporterna över fastigheten, nedskräpningen runt återvinningsgården samt tömningen av glasbehållarna är så störande för deras verksamhet att de kommer sätta upp en grind vid infarten till deras fastighet. Det medför att möjligheten för transporter med bil och lastbil till och från återvinningsgården försvinner.” 
Läs hela meddelandet här. (Två sidor).

Eftersom kommunens handläggare i samband med Sotenäs kommuns försäljning av vandrarhemmet glömde att bevaka rätten till fri infart till kommunens tomt genom ett servitut har man nu försatt sig i en ohållbar situation.
Det är ändå anmärkningsvärt att en enskild tjänsteman i Sotenäs kommun, omedelbart – och utan att kontakta berörda parter – fattar ett strategiskt viktigt beslut som allvarligt försämrar samhällsservicen på Hovenäset. Ännu mer anmärkningsvärt blir det då det visar sig att kommunens politiker inte kände till beslutet. Trots att de nu har hela bilden klar för sig har de inte tagit några som helst initiativ för att rätta till misstaget.
Hovenäsets Intresseförening arbetar på att få till stånd ett möte med ansvariga i kommunen för att ställa följande frågor:
Vad gör nu Sotenäs kommun för att säkra tillfarten till sin egen tomt? Kommer man att i efterhand begära ett servitut för att säkra tillfarten till tomten? Kommer man att anlägga en ny infart till fastigheten? Kommer återvinningsgården att snarast återkomma på sin tidigare plats? Söker man annan lämplig plats i Hovenäset? Kommer parkeringsplatserna att säkras på den aktuella tomten även om återvinningsgården får en annan plats i samhället?
Detta är en sammanfattning. Läs här en längre text som förklarar hela sammanhanget.
Bengt Arne Ljung, ordförande