Tillfällig återvinning?

Intresseföreningens ordförande Bengt-Arne Ljung hade 2017-01-18, på grusplanen vid vandrarhemmet, ett avtalat möte med Bo Hallgren som är utredare på kommunledningskontoret. Anledningen till att herrarna träffades var att diskutera hur problemet med den försvunna återvinningsstationen skulle lösas.
Någon vecka senare skrev Bo Hallgren ett brev till kommunstyrelsen där han rekommenderar att man ska fatta beslut om att bygga en egen tillfart till kommunens tomt (= grusplanen). Detta skulle ske genom en vägramp, från Rösevägen ner mot grusplanen, i planens sydöstra hörna, där den lilla trätrappan står idag. Därefter skulle återvinningsstationen ställas tillbaka på samma plats som tidigare. Detta skulle vara en tillfällig lösning eftersom hela återvinningssystemet ska omorganiseras 2018.
Medan kommunen eventuellt genomför denna tillfälliga åtgärd, arbetar Intresseföreningen med att hitta en ännu mera tillfällig placering så att återvinningsstationen under mellantiden (= nu direkt) kan ställas upp på annan plats i samhället.
Som Jan Simonssons bild, ovan, visar börjar det bli bråttom att få tillbaka möjligheten att på Hovenäset kasta sorterat avfall.
Bengt Palmgren