Extra medlemsmöte

Kallelse till extra medlemsmöte, lördagen den 22 september 2018 klockan 12.30.
Mötet förläggs till Spruthuset.

Syftet är att fastställa det förslag till stadgar som antogs på årsmötet den 28 juli 2018.
För att de stadgar som då röstades igenom ska bli gällande krävs en andra omröstning där en kvalificerad majoritet (2/3 av de närvarande medlemmarna) röstar för förslaget.

När vi ändå är samlade finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Styrelsen