Info och namnunderskrifter mot djuphamnen

Vi har ett informationsmöte om hur vi hanterar djuphamnsfrågan, lördagen den 23:e juli kl. 17.00 – 18.00, på WestBoat marina. Mötet hålls i anslutning till Intresseföreningens årsmöte men är naturligtvis öppet för alla intresserade.
Vi kommer också att samla in namnunderskrifter för protest mot planerna på en djuphamn vid detta tillfälle.
Öppet hus för info och insamling av namnunderskrifter har vi också onsdagarna 20/7, 27/7 och 3/8 mellan klockan 17.00 – 20.00 i Hovenäsets kapell.

Hovenäsets Intresseförening
Bruno Hedlund

Bruno Hedlund