Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Hovenäsets Intresseförening

Årsmötet hålls lördag den 23/7 klockan 16:00 – 17:00 på Westboats Marina.
Dagordning bifogas och alla dokument inför årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan senast en vecka före mötet.
Observera att direkt efter årsmötet hålls ett informationsmöte om djuphamnsfrågan i Hovenäset. Mötet är öppet för alla intresserade.

Klockan 19:00 vidtager festligheter med dans, men mer om detta kommer i programmet för Hovenäsdagen, som läggs ut inom kort

Hovenäsets Intresseförening
Bruno Hedlund