Medborgarförslaget inlämnat

Medborgarförslaget, som bland annat presenterades på Hovenäsdagen, samlade 160 underskrifter och är nu inlämnat till Kommunfullmäktige tillsammans med en redogörelse för hur undermåligt denna fråga är skött av kommunala politiker och tjänstemän. Materialet har även skickats till Bohuslänningens Granska-redaktion, som vi hoppas tar upp ämnet.
Läs beskrivningen av ärendet.
Vill du veta hur ett medborgarförslag hanteras, läs mer här.
Bruno Hedlund, vice ordf.