Skriv direkt

En av tankarna bakom Intresseföreningens hemsida var att den dels skulle vara en informationskälla och dels utgöra en plats för information och tankeutbyte mellan medlemmar.
Som informationskälla verkar den fungera bra. Sedan omstarten för ett halvår sedan, i mars i år, har 5.700 personer besökt sidan och har genererat över 26.000 visningar. I genomsnitt går 30 personer om dagen in på hemsidan och över 80 personer prenumererar på inlägg.
Men alltför få personer skriver själva på hemsidan. Det kan bero på flera olika saker, men en misstanke är att många upplever det för besvärligt att registrera sig och logga in när man ska skriva. Vi kommer därför att under en period att ge möjligheten att skriva inlägg utan att vara inregistrerad eller inloggad. Villkoret är att vi kan hålla oss borta från nätskrivandets avarter. Du kan inte vara anonym, utan måste fortfarande ange namn och mailadress, vilket dock inte kommer att synas i inlägget.
Som tidigare kommer bidragen att publiceras med en viss fördröjning.
Bengt Palmgren