Inlägg

Idéer om Hovenäset?

Har du något du undrar över vad gäller Hovenäset eller Hovenäsets Intresseförening? Eller har du en idé eller tanke om hur samhället kan utvecklas?  Kom i så fall till Spruthuset i morgon, lördag den 24 november, kl. 13.00 till 14.00 så har du en möjlighet prata med andra boende och med  några i föreningens styrelse.
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening

Ska kapellet fortsätta stå tomt?

Hovenäsets kapell är en kulturskatt. Det ägs av samhällets innevånare som samlat in medel för dess förverkligande. Detta gör kapellet till något unikt som skiljer Hovenäset från flertalet andra samhällen i Sverige. Läs om kapellets historia på Intresseföreningens hemsida där du även hittar stadgar m m..
Kapellets verksamhet har under åren successivt avtagit och byggnaden har kommit att stå tom större delen av året. När antalet deltagare i gudstjänsterna uppgår till två eller tre personer anser sig Sotenäs pastorat vara tvingat att lägga sina resurser på annat håll. Man har därför kraftigt skurit ner antalet gudstjänster i Hovenäsets kapell till att under 2018 endast omfatta fem stycken.

Om det fortsätter så här kommer kapellet inom kort att stå helt tomt utom vid någon enstaka begravning eller vigsel.

Är det rimligt att en fin lokal står tom när vårt samhälle är i stort behov av en plats där människor kan mötas i andra angelägenheter än religiösa?
Kapellet är idag ett kyrkligt rum. Hur skulle det vara om det hade funktionen av ett församlingshem där flera olika aktiviteter kunde äga rum? Utställningar, föreläsningar, årsmöten i föreningar, barngrupper, musik och liknande skulle kunna genomföras parallellt med att kapellet även används för religiösa aktiviteter på samma sätt som idag.
Idag förvägras Hovenäsets Intresseförening tillträde till kapellet för aktiviteter som de boende anser är viktiga. Sådana beslut fattas av personer som varken bor i Hovenäset eller har någon anknytning hit.

Du kan säga din mening om detta genom att bli medlem i Hovenäsets kapellförening. Sätt in 20:-/person och år på bg 896-3647 och ange namn, postadress och mailadress.

Är du intresserad av att få uppdaterad information om utvecklingen i Kapellföreningen och få veta när det kommande årsmötet ska äga rum, skicka namn och e-postadress till web@hovenaset.info

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening

 

 

Kvarterskrogen på Johannesvik

I kveld har vi testet den nye restauranten på Johannesvik etter å ha lest om den nye kvarterskrogen her på Intresseføreningens hemsida. Vi var fire, og noen spiste pizza og noen grillbuffét. Konklusjonen er at dette var bra. Kan anbefales, og på Hovenäset trengte vi virkelig et lokalt spisested. Håper de klarer å beholde ambisjonen om kvalitet!
Knut Falchenberg

Hilda Svenssons hembageri?

Hittade denna vid renovering av huset. Är det någon som känner till Hilda Svensson och hennes hembageri i Hovenäset?
Stefan Ärlund

Insändare och svar om toaletter

Insändare i Bohuslänningen 2017-07-25:
”Toalettbrist på Hovenäset.
På Hovenäset finns det inga toaletter i de centrala delarna av samhället. De som fanns är nu borttagna och inte ersatta. Obegripligt handlande av de beslutande som måste tro att naturliga påträngande behov upphör då man befinner sig på Hovenäset. Sommaren 2016 finns i färskt minne. Människor sågs då vingla omkring i centrala Hovenäset kvidande av urinträningssmärtor. Resultatet blev att en del pissade på ställen som absolut inte borde pissdränkas. Andra pissade på sig och det sägs ha förekommit att människor uträttade sina behov mellan sjöbodarna. Ett uppenbart lagbrott, se lokala ordningsstadgan. Ett brott som blev vardagsmat i det annars ej brottsbelastade Hovenäset. En del äldre människor, företrädesvis gamla ortsbor, som ville stappla ner och få lite nya synintryck och frisk luft vågade inte av rädsla för att inte kunna gubbstänka vid behov. De möttes av jästa urindofter som hängde som en stinkande våt filt över det en gång som fina samhället Hovenäset. Sommargäster som inte var vana vid odören fick uppkast och spydde ner sig själva och ibland även medföljande barn. Ett barn påstås ha vomerat i sin gamla farmors knä med påföljd att farmodern nu i det närmaste hatar sitt barnbarn som hon nu också gjort arvlös.
Beslutande som medverkat i borttagningsprocessen borde skämmas och omedelbart lämna sina uppdrag till människor med kvalitet som klarar av att konsekvensanalysera besluten.
Fy skäms på er som medverkat i galenskaperna, fy skäms! Vakna upp och gör något åt saken snarast!
Observatör”

Svar 2017-07-26:
”Svar till Toalettbrist på Hovenäset.
Bäste(a) Observatör!
I raljerande ordalag beskriver Du hur de gamla Hovenäsborna ”sågs vingla omkring i centrala Hovenäset kvidande av urinträngningssmärtor” = upplever sina problem med att inte kunna kissa (ditt ordval var pissa) i den centrala delen av samhället. Jag tolkar det som att Du är upprörd över att det inte längre finns en toalett vid sjöbodarna nära Ångbåtsbryggan (enligt bilden som visades vid insändaren). Med tanke på ditt ordval pissa så antar jag att Du menar män, kvinnor använder normalt inte detta språk.
I Hovenäset finns två (2) toaletter för allmänheten varav en är öppen året runt och belägen hamnen vid infarten. Den andra toaletten finns vid Hovenäsbadet och är säsongsöppen. Under årets nio övriga månader har det aldrig funnits mer än en öppen toalett Detta är en samhällsservice vi som bor och vistas i kommunen erhåller av Sotenäs kommun. Det tar ca 5-7 minuter att gå till någon av toaletterna sommartid om du befinner dig mitt i samhället. Under årets nio månader med endast en öppen toalett är det aldrig någon av de som du åberopar som har klagat eller haft besvär med sina toalettbestyr.
Ett tips till Dig och andra personer är att Ni tar för vana att besöka toaletten hemma innan Ni ”stapplar ner” till de centrala delarna för ”nya synintryck och frisk luft”.
Eller är det kanske så att det är för de som använder sina sjöbodar som sommarbostad det har blivit mer komplicerat att bo i sjöbodarna efter det att kommunen stängde toaletterna i Spruthuset 2016?
Jag uppmanar ”Observatör” att ta kontakt med Hovenäsets Intresseförening för att bli uppdaterad om varför toaletterna stängdes. På hemsidan finns även denna information att ta del av.
Anita och Bengt-Arne Ljung
Hovenäset”

Sätt press på kommunen

Tänk om all denna energi hade riktats mot den part som orsakat problemet i stället för mot den som försöker åtgärda det. Vi håller nu på att begå det klassiska misstaget när vi käbblar inbördes i stället för att gemensamt kräva att kommunen ska rätta till vad man har ställt till med!
Intresseföreningen har inte drivit någon egen linje att återvinningsstationerna ska flyttas till fotbollsplanen. Föreningen har istället hela tiden hävdat att stationen ska ligga kvar på grusplanen. Eftersom kommunen har målat in sig i ett hörn*) och inte har tillträde till sin egen tomt, grusplanen, skulle man bygga en ramp dit. När detta tog orimligt lång tid föreslog föreningen att man – som en mycket temporär lösning – skulle ställa containrarna på fotbollsplanen. Detta var den plats föreningen, tillsammans med Rambo, kom fram till var den lämpligaste placeringen. Fotbollsplanen är nämligen just nu en depå för Eltel under det pågående fiberarbetet. Vi förutsätter att rampen till grusplanen är färdigbyggd innan Eltel tar bort sin depå så att containrarna då kan flyttas.
Föreningen har aldrig ansett att placeringen på fotbollsplanen är bra eller skulle vara permanent. Det var bara en högst tillfällig lösning i avvaktan på grusplanen.
Pauline Hansson har rätt när hon i sin kommentar skriver att föreningen motsatte sig att återvinningen helt skulle tas bort. Hovenäset har inte bara ungdomar som vill spela fotboll, här finns även äldre personer som inte har bil. En kommun kan inte kräva att alla måste ha bil för att kunna sortera sina sopor.
Däremot har hon fått fel information om rampen till grusplanen. Det är den kommunale utredaren Bo Hallgrens eget förslag och föreningen har naturligtvis inte motsatt sig det föreslaget.
Det är också en skönmålning av kommunen att säga att fotbollsplanen var det man enades om. Fotbollsplanen är resultatet av föreningens press på kommunen att se till att återvinningen över huvud taget kom tillbaka till Hovenäset.

Ring och maila till kommunen och kräv att återvinningen flyttas tillbaka till grusplanen. Jörgen Wollbratt har av kommunen utsetts som kontaktman i frågor som rör Hovenäset; jorgen.wollbratt@sotenas.se, 0523-66 47 82.

*) Sotenäs kommun begick ett allvarligt misstag när man inte skaffade sig ett servitut som gav tillträde till den egna tomten (=grusplanen) när man sålde fastigheten där vandrarhemmet ligger. Inte heller i efterhand har man försökt göra det.

Bengt Palmgren

Sluta producera ”alternativa fakta”

Det är inte Hovenäsets Intresseförening som dikterar besluten i återvinningsärendet! Det är kommunen och återvinningsbolaget Rambo som äger ärendet. För övrigt är återvinningen en tillfällig lösning, tills kommunens nya återvinningsorganisation är införd.
Snälla sluta att kasta skit på HIF, när ni inte vet sakförhållandena. Som ideellt arbetande tappar man totalt lusten! Skäms!
Bruno Hedlund

Skriv direkt

En av tankarna bakom Intresseföreningens hemsida var att den dels skulle vara en informationskälla och dels utgöra en plats för information och tankeutbyte mellan medlemmar.
Som informationskälla verkar den fungera bra. Sedan omstarten för ett halvår sedan, i mars i år, har 5.700 personer besökt sidan och har genererat över 26.000 visningar. I genomsnitt går 30 personer om dagen in på hemsidan och över 80 personer prenumererar på inlägg.
Men alltför få personer skriver själva på hemsidan. Det kan bero på flera olika saker, men en misstanke är att många upplever det för besvärligt att registrera sig och logga in när man ska skriva. Vi kommer därför att under en period att ge möjligheten att skriva inlägg utan att vara inregistrerad eller inloggad. Villkoret är att vi kan hålla oss borta från nätskrivandets avarter. Du kan inte vara anonym, utan måste fortfarande ange namn och mailadress, vilket dock inte kommer att synas i inlägget.
Som tidigare kommer bidragen att publiceras med en viss fördröjning.
Bengt Palmgren

Förslag om avfallshantering

Mellan 11 juli och 2 september pågår i Sotenäs kommunhus en utställning om ett nytt förslag till avfallshantering. I korthet innebär förslaget bland annat att man inför tre abonnemangsavtal:
1. Blandat mat- och restavfall
2. Sorterat mat- och restavfall
3. Hemsortering i fyrfackskärl (matavfall; förpackningar; tidningar; restavfall; småbatterier & lampor)
Samtliga avtal omfattar hämtning varannan vecka året runt. För fritidsboende hämtas avfallet enbart varannan vecka under april till september men extra hämtning under vintern kan fås mot avgift. Nya regler för uppställning av avfallskärlen föreslås liksom nya avgifter.
Har man inte möjlighet att ta sig till utställningen finns information här. Dessutom finns personal från Rambo på plats i kommunhuset varje fredag mellan 13 och 15.
Alla har möjlighet att, senast 2 september, lämna synpunkter på förslaget.
Bengt Palmgren