Vi finns inte

Jag har har nu kommit på varför det går så trögt med vår tilltänkta föreningslokal Spruthuset, med den konstiga handläggningen av gästbryggan, m.m. Politiker och tjänstemän i Sotenäs kommun vet inte om att vi finns. Varken samhället Hovenäset eller dess intresseförening. Var idag inne på Sotenäs kommuns hemsida. Längst upp finns särskilda flikar för kommunens olika samhällen – Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern och Malmön. Under Smögen finner man Hasselösund, under
Kungshamn finner man Fisketången och under Hunnebostrand finner man Ulebergshamn. Varje kommundel presenteras och under varje flik finns även länkar till hembygds- och samhällsföreningar och andra föreningar eller företag som är relevanta. Men Hovenäset lyser med sin frånvaro. Jag skall inte fortsätta att raljera, Söker man på www.sotenas.se så kommer man till avsnittet ”Invänare”. Väljer man att växla till ”Kommunen” kan man klicka vidare till ”Fakta och Historia”. Under där finns ”Historia och orter” och klickar du där så dyker äntligen Hovenäset fram. Jag är medveten om att man också kan söka på ”Hovenäset”, men då måste man ju veta att det finns. Kan tyckas vara en bagatell, men det ger mig en antydan om hur politiker och tjänstemän i kommunen ser på vårt samhälle.
Skrivet av Hans Andreasson