Informationstext

Årsmöten

Informationstext

Föreningens årsmöte 18 juli 2015 på Hovenäsets Marina.

Informationstext

I juli varje år samlas föreningens medlemmar för att fatta beslut om kommande aktiviteter. Från och med 2015 ingår årsmötet som en del av Hovenäsdagen.

Årsmöte 2018

Handlingar för årsmötet den 28 juli:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budget
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2017

Handlingar för årsmötet den 22 juli:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budget
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse