Premiär på måndag

Intresseföreningens nya hemsida publiceras nu på måndag, den 21 mars. Den kommer att vara säkrare, snabbare, förhoppningsvis snyggare och ha några nya funktioner. Man navigerar på ett delvis annorlunda sätt till innehållet som till övervägande delen är detsamma men här och var kan man hitta något nytt. Kortare avbrott kan förekomma.
Skrivet av Bengt Palmgren