Bastu på Hovenäset

Bastuföreningen Hovenäset

Den 11:e februari gick vi ut med information och en fråga angående intresse om att bilda en bastuförening i Hovenäset.
Vi fick ett stort gensvar och har idag 44 intresserade. Läs gärna tidigare information på hemsidan eller sök på bastu så kommer det upp.
Arbetsgruppen, som består av 6 personer, har nu jobbat vidare och hämtat in offerter från olika företag så i dagsläget ser det ljust ut att kunna bada bastu på Hovenäset med start i oktober.
Vi kommer så fort som det är möjligt ta fram ett prospekt där tänkt bastu, plats, stadgar, upplägg, ekonomiska förutsättningar presenteras. Därefter kallar vi alla intresserade till ett konstituerande möte som troligtvis sker digitalt.
För ytterligare information kan du mejla eller ringa mig.
Lena Thorselius
thorseliusl@gmail.com
0708799707

Lena Thorselius