Revisionsfilmen

H--(40-av-40)_kompRevisionsberättelse för Hovenäsets Intresseförening, Hovenäsdagen 2015. Som revisor i föreningen har jag granskat styrelsens förvaltning i Hovenäsets Intresseförening för tiden 2015 07 18. Det är styrelsen som har ansvaret för årsmötet. Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsmötet och övriga kringarrangemang. Revisionen har utförts enligt svensk revisionssed. Årsmötet gav oss revisorer i uppdrag att utöver den (Läs hela inlägget för att hitta Hasses fantastiska film! (Reds. anm))ekonomiska revisionen följa styrelsearbetet och verksamheten i föreningen. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att årsmötet och dess kringarrangemang, den så kallade Hovenäsdagen, blev ett i alla stycken lyckat  arrangemang där över 200 medlemmar och övriga intresserade slöt upp. För att kunna göra revisionen med hög, men inte absolut säkerhet, och försäkra oss om att allt gått rätt till har vi deltagit i såväl årsmötet som i kringarrangemangen. Särskilt vill vi lyfta fram: Föreningens styrelse som arrangerade dagen, Hovenäsets Marina och Christian Bothén på Westboat AB som upplät marinan och lokalerna, Nina Neck som ordnade så gott fika och glass, grabbarna i ”Svinbra” som spelade så bra musik, företagarna på marinan som ställde upp och som låg bakom musiken, ägarna till Hovenäsets Marina, – Magnus Hoglin, Tomas Simonsson och Jan Holmstig, för deras mycket generösa buffé på det bästa som havet har att bjuda och därtill allt gott att dricka. Sist men inte minst vill jag tacka Lisa och Bengt Palmgren som vid frukostbordet kläckte idén om att göra Intresseföreningens årsmöte till något extra.
En mer utförlig rapport finner ni på Youtube: 
Med förhoppning om att Hovenäsdagen kommit för att stanna. Hovenäset 2015-07-22. Revisorn. Skrivet av: Hans Andreasson