Handlingar för årsmötet

Strax efter 16, lördagen den 18 juli, 2015 är det dags för föreningens årsmöte. Plats är Hovenäsets marina. Här finns handlingarna inför årsmötet 2015:
Dagordning årsmöte 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Revisionsberättelse 2014
Årsredovisning 2014
Budget 2015
Vi är tacksamma om så många som möjligt själva skriver ut handlingarna. På mötet kommer endast ett fåtal kopior att finnas till hands.
Nu finns en delvis uppdaterad version av programmet för Hovenäsdagen (vilken årsmötet är en del av). För styrelsen: Bengt Palmgren