Snabbt bredband till Hovenäset?

FiberkabelArbetet med att undersöka vilka möjligheter det finns att få fiberoptisk kabel till Hovenäset har inletts. Bengt-Arne Ljung, Pär Abelson och Bengt Palmgren har börjat kartlägga förutsättningarna. Carl-Axel Christensson tillkommer. Som vi ser det kan arbetet indelas i tre faser – teknik och kartläggning av den nuvarande situationen, finansiering och bildande av en ”fiberförening”.

Varför fiber?
Dataöverföring genom ljuspulser i glasfiberkablar är redan idag den helt förhärskande tekniken. Hela internet är baserat på den. 4G i våra mobiltelefoner är beroende av att fiber är framdraget till varje mobilmast.
Senast 2020 ska 90% av den svenska befolkningen har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s genom att man drar fram fiber. Läs Pär Abelsons inlägg om fiberoptisk kabel i maj 2014.‎
Olika varianter av ADSL i kopparledningar kommer att avvecklas och är en teknik som inte alls Bandbredd_komphar den kapacitet som erfordras. 100 Mbit/s kan låta mycket, men är i princip en låg nivå i fibernätet. Flera operatörer erbjuder idag 1000 Mbit/s och 10 000 Mbit/s är precis om hörnet. Kommer ni ihåg när vi kopplade upp oss med modem i en hastighet av 56 Kbit/s och satt och lyssnade till de underliga ljuden?[sc_embed_player volume=”30″ autoplay=true fileurl=”https://www.hovenaset.info/wp-content/uploads/2015/01/Modem.3.mp3″] 1983 var uppkopplingshastigheten ca 0,5 Kbit/s. Hastigheten har ökat med 50% per år sedan dess och är 30 år senare otroligt mycket snabbare. Det finns inget som säger att utvecklingen inte ska fortsätta i samma takt (se diagram).
Ja, men vi klarar oss bra med mobilt bredband säger du. Det man då ofta glömmer är att man betalar för en viss datamängd per månad. Strömmar man musik eller filmer då och då tar det snart slut. Speciellt om man är flera i hushållet – för att inte tala om familjen dessutom omfattar tonåringar. Bredband via fiber är inte bara säkrare och snabbare – du har obegränsad datamängd till ditt förfogande.

Läget på Näset?
Det finns fiberoptisk kabel i samhället. Sotenäsbostäders hyreshus på Klockaregatan och Herdegatan har fiber framdraget. Likaså finns det fiber i det nybyggda området Björnemyren längst uppe på berget. En fråga är i vilken mån vi skulle kunna dra nytta av de kabeldragningar som redan är gjorda. Telias dotterbolag Skanova har i princip monopol på fiberoptiska nät i Sverige och de lämnar inte ut uppgifter om var kablar finns i vårt område. Vi har därför haft diskussioner med företaget Bynet www.bynet.se som är en systemleverantör som kan hjälpa till med att organisera arbetet, kartlägga det exakta läget vad gäller redan gjorda och förberedda kabeldragningar i Hovenäset.

En egen förening
För att kunna skaffa snabbt bredband till Hovnäset måste vi identifiera de fastighetsägare som vill gå in i ett samarbete för att upphandla byggandet av ett lokalt fibernät. Vi har, under visa förutsättningar, möjlighet att få finansiellt stöd för att skapa ett fibernät på Näset. I Västra Götaland har man möjlighet att få 40% av kostnaden av staten.
Fastighetsägargruppen måste bilda en ekonomisk förening för att driva projektet och söka finansiering. Föreningen kommer att vara en egen juridiskt enhet som bara informationsmässigt är knuten till Hovenäsets Intresseförening.
Mängder av sådana föreningar finns runt om i Sverige. Exempel på några av de närmaste är Tossene och Askum. Se även information om fibernät på kommunens hemsida, visserligen från 2011 men ändå.
Skrivet av Bengt Palmgren