Vad händer på Hovenäset?

Projekt ”Vadbocken” går nu in i etapp två. Vi har fällt, kvistat av och barkat allt virke och väntar nu på transport till Hovenäsets Marina. Här skall alla stolpar inpregneras med tjärvitriol och då behövs många flitiga penselförare.
Författaren Per Liljedahl håller på att färdigställa  boken ”Människor och hus i gamla Hovenäsets” med assistans av Morgan Ceder och Bengt Palmgren. Boken innehåller beskrivningar och bilder av äldre hus i Hovenäset och de personer som bodde i dem för ungefär 100 år sedan. Den kommer att publiceras under våren.
Vi har till slut lyckats få igång samarbetet med kommunens samhällsföreningar! I vår kommer vi också att ha ett möte med den nya politiska och operativa ledningen för att diskutera hur vi skall förbättra samarbete och planering mellan oss.
För att förbättra vår beredskap, ska vi försöka få till stånd en renovering av våra samhällspumpar i Österparken och Svineviken. Målet är att vi skall kunna pumpa upp rent vatten här om vattenförsörjningen fallerar.
Manetnätet kommer att få två stolpar för att kunna höja nivån, så att inte maneterna kommer in vid högt vatten.
Beträffande Kapellet berättar Göran Lindahl att etapp ett – upprustning och tilläggsisolering samt nya ytskick på vägg och golv i stora salen – är genomförd. Nu planerar man för nästa etapp som omfattar att dra in VA, göra en funktionsanpassad toalett och ett mindre kök. Byggstart är tänkt till sommaren.
Vi har också som tidigare tisdagsfika kl 11 varje vecka och AW sista fredag i månaden, planerar för Påskefyr med mera, med mera.

Bruno Hedlund

Årsavgift 2023

Hej,
Nu är det dags att förnya medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening.
Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta tillvara det unika med Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs kommun.

Medlemsavgiften, 250 kronor per år och familj, betalas senast 28 februari till föreningens bankgiro 5933-0480. OBS! Ange din e-postadress.

Hovenäsets Intresseförening

Pyttan Hedlund

AW 24 februari

Hej alla!
Nu på fredag den 24:e är det åter dags för AW ! Vi träffas i Hovenäsets kapell. Start som vanligt kl.17 till 19.00 för en trevlig och mysig stund tillsammans. Ta med det du själv vill förtära.
Varmt välkommen!
Hälsningar
Hovenäsets Intresseförening

AW 27 januari

Hej alla!
Nu på fredag den 27:e är det dags för årets första AW 2023! Vi träffas i Hovenäsets kapell. Start som vanligt kl.17 till 19.00 för en trevlig och mysig stund tillsammans. Ta med det du själv vill förtära.

Varmt välkommen!
Hovenäsets Intresseförening

Gullvi Söderberg

Julfesten i Kapellet

Julfesten i Kapellet samlade ett 40-tal anmälningar, men covidsmittan gjorde att ett tiotal fick stanna hemma. Då fick föreningens stödorganisation ” Meals on Wheels” göra en insats och köra ut julmaten till de behövande.
Annars ramades festen in av ett fantastiskt fint julväder med ett stilla snöfall. Stämningen var på topp och skratt, prat och stoj fyllde den fantastiska lokal som nu finns på Hovenäset. Det traditionella lotteriet gav ett överskott på 2.400 kronor att användas till Kapellets upprustning.
Vi hoppas att ännu fler medlemmar anmäler sig till nästa års julsammankomst och styrelsen vill också önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett kommande Gott Nytt År!

Hovenäsets Intresseförening
Bruno Hedlund

Årskalendern 2023 ute till försäljning

Nu är Hovenäsets Intresseförenings årskalender 2023 ute till försäljning. Kontakta Bettan Börjesson på Hovenäsvägen 18 eller efter 13/12, Morgan Ceder på Björnmyrsvägen 3.
Har du inte möjlighet att komma till Hovenäset före nyår kan du reservera din kalender i ett formulär här på hemsidan.
Om du vill kan vi skicka den till dig med post och då tillkommer portoavgift.

Morgan Ceder
Hovenäsets Bildarkiv

Jul i Kapellet 8 december kl 18

Välkommen att förskottsfira julen i Kapellet!

För det facila priset av 230 kronor får du:

Välkomstglögg
En jultallrik med julens bästa smaker
Kaffe och något sött

Var och en tar med:

Tallrik och bestick
Glas samt det du vill dricka

Förutom trevlig samvaro blir det lotteri till förmån för Kapellet!

Du anmäler dig genom att Swisha 230 kronor per person till 1232647907. Ange namn på dem anmälan gäller senast 1 december.

Bruno Hedlund och Hans Pettersson/Hovenäsets Intresseförening

Djuphamnen läggs i ”runda arkivet”!

Efter att noga ha studerat det förslag till översiktsplan som läggs fram till kommunstyrelsen för beslut kan vi med stor tillfredsställelse konstatera att skrivningen om djuphamn i Svineviken är borta.
I texten kan man läsa:

”Justeringar efter granskning
Efter granskning har följande justeringar gjorts som har minskat planens miljöpåverkan:
– Område H7, Svineviken, har tagits bort med anledning av att en områdesutveckling av hamn ligger på lång sikt och ej inom planens tidshorisont.”

Motiveringen till borttagandet är vi ju inte nöjda med, men man får väl se det som ett sätt för kommunen att ”rädda ansiktet”.
Jag vill tacka alla som skickat inlagor till kommunen, skrivit på protestlistor och i allmänhet engagerat er för att rädda Hovenäset som det unika kustsamhälle vi är.
Nu ser vi framåt med stor tillförsikt!

Bruno Hedlund

Dags att beställa årskalender 2023

Nu är det dags att beställa Hovenäsets Intresseförenings årskalender 2023. Kontakta Bettan Börjesson på telefon eller sms, nummer 0709-40 21 88 eller mail bettanborjesson49@gmail.com. Ange namn, telefonnummer och antal kalendrar du vill beställa. Priset är i år höjt till 100 kr/styck på grund av ökade tryckerikostnader.
Du kan även beställa kalendrar i ett formulär här på hemsidan.
Om du inte har möjlighet att hämta dina kalendrar hos Bettan på Hovenäsvägen 18 kan vi skicka dem till dig med post och då tillkommer portoavgift. Du betalar i samband med leveransen, till bankgiro eller med Swish. Respektive nummer hittar du på baksidan av kalendern.

Morgan Ceder
Hovenäsets Bildarkiv

AW med julmys

Julmys och glögg i Hovenäsets kapell

Hej alla!
Nu på fredag den 25:e november är det dags för årets sista AW 2022. Du tar som vanligt med det du själv vill förtära. Intresseföreningen bjuder på glögg med pepparkakor och ost.

Varmt välkomna kl 17-19 för en mysig stund tillsammans i ett julpyntat kapell.

Hovenäsets Intresseförening
Gullvi Söderberg