Föreningen på kartan

Förberedelserna för att göra Spruthuset till Intresseföreningens högkvarter pågår. Fastigheten har tilldelats adressen Resovägen 2 och man kan numera kan se Hovenäsets Intresseförening markerat på Spruthuset om man går in på Google Maps eller på Apples kartapp över Hovenäset.
För att bekosta renoveringen av fastigheten har vi två möjligheter.
1. En ansökan om finansiering av renoveringskostnaderna har lämnats in till Boverket på sammanlagt 261.000:- Dessutom kommer vi att söka 113.00:- från Sotenäs kommuns anläggningsstöd när budgeten för det är fastställd. Intresseföreningen får bidra med eget arbete och 50.000:- från egen kassa. Besked kommer i maj. Se preliminär ritning.
2. Om vi får avslag från Boverket är vi hänvisade att göra en enklare renovering med mera eget arbete och större insats av eget kapital.
I båda fallen är en förutsättning att medlemmar hjälper till med byggnadsarbete. Ett första datum att komma ihåg är den 14 april då vi hjälps åt att riva ut kommunens utrustning. Se även tidigare inlägg om Spruthuset.
Bengt Palmgren