Vad händer med Spruthuset?

Som ni vet har Intresseföreningen fått hyra Spruthuset som arbetslokal för 100 kronor om året i 10 år och med 3 års löpande förlängning därefter. Vi hade förväntat oss att kommunen skulle tömma lokalerna och ta bort utrustningen för offentlig toalett, men så har inte skett.
Avsikten är ju att lokalen ska kunna användas som arbetslokal för styrelsens och olika arbetsgruppers möten, för Bildarkivet, för förvaring av föreningens handlingar, m m. På bilderna syns i vilket skick lokalerna är i idag.

IMG_0960.BIMG_0967.BVi har låtit byggkalkylföretaget Tiason i Kungshamn  beräkna kostnaderna för upprustning av lokalen så att den blir användbar. Om allt arbete skulle utföras av hantverkare skulle summan sluta på omkring 450.000 kronor. Vissa åtgärder måste utföras av behöriga installatörer som el, vvs, uppvärmning och liknande, men annat kan vi göra själva, t ex snickeriarbeten, isolering och målning. Ju mera vi gör själva desto lägre blir totalkostnaden. Därför är en första arbetsdag inplanerad till den 14 april 2017, då vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till.
Under tiden söker vi pengar för renoveringen. Hittills har en ansökan till Thordénstiftelsen lämnats in. Ansökningar till Boverket och Sotenäs kommuns anläggningsstöd står näst på tur. Därefter kan ansökningar till EU-projektet LEADER och eventuellt till Allmänna Arvsfonden bli aktuella.
Ambitionen är att så stor del av upprustningskostnaden som möjligt ska täckas av externa bidrag, men det fattades ju ett beslut på senaste årsmötet att föreningen även kan använda pengar från den egna kassan.
Det här tar tid – besked om vissa av bidragen kommer först i maj 2017 med villkoret att arbetet i så fall inte får inledas förrän då.
Oavsett om vi blir framgångsrika eller inte med ansökningar om bidrag får vi ställa in oss på att eget arbete och bidrag från egen kassa är något vi måste ta till för att få en användbar lokal.
Följ utvecklingen på sidan om Spruthuset.
Bengt Palmgren