Första föreningsmötet i Spruthuset

Spruthuset är nu i sådant skick att man hjälpligt kan ha ett föreningsmöte där. I morgon, lördagen den 30 juni, kl. 16 till 18, kan man komma till Spruthuset och diskutera Intresseföreningens nya inriktning med representanter för föreningens styrelse.
Passa samtidigt på att se hur lokalen ser ut idag. Hur blev det så här fint? Titta på bilder och filmer som beskriver renoveringsarbetet så här långt.
Bengt Palmgren