Årsmöte i Kapellföreningen

Enligt vad vi erfar har ordföranden i Hovenäsets Kapellförening, kyrkoherde Gunilla Warting Falk, meddelat att årsmötet i Hovenäsets Kapellföreningen kommer att vara den 7 aug kl 11.00 i Askums församlingshem. Information kommer att delas ut i brevlådorna genom Kapellföreningens försorg.
Bengt Palmgren