Parkeringsfrågan

ParkeringsskyltVi har diskuterat parkeringssituationen i samhället med kommunen. Vid vår rundvandring i höstas med en representant för Sotenäs kommun kunde vi konstatera att det fanns möjlighet att skapa fler parkeringsplatser på ytor som inte används på ett effektivt sätt. Detta arbete kommer att fortsätta så snart vädrets makter tillåter och kommer att innebära att uppmärkningen på torget kommer att fräschas upp, att handikappsplatserna kommer att spridas ut på lämpliga ställen i samhället och att nya uppmarkerade platser kommer att skapas. Beträffande grusplanen vid Vandrarhemmet kan den tillsvidare användas som reservplats då Vandrarhemmet inte träffat något arrendeavtal med Sotenäs kommun gällande nyttjandet av grusplanen.
Skrivet av Bengt-Arne Ljung