Spruthuset

IMG_5261_kompOnsdagen den 4 februari hade vi ett möte med Sotenäs Kommun. En av de saker som diskuterades var Spruthuset. Föreningen är intresserad av att använda Spruthuset för vårt bildarkiv. Bildarkivet kommer att vara öppet för invånarna i Hovenäset som på så sätt kommer att få möjlighet att ta del av dessa bildskatter. Vi går nu vidare med en besiktning av fastigheten för att klarlägga renoveringsbehov och fördelning av kostnader. Vanligtvis sker fördelningen av kostnader på så sätt att kommunen svarar för material och föreningen med arbetsinsats. Syftet är sedan att träffa ett hyresavtal med kommunen gällande Spruthuset. Föreningen kommer därefter att söka föreningsbidrag för att i princip täcka hyreskostnaden, vilket är gängse praxis och som tillämpas för föreningsverksamhet i kommunen. Vi återkommer fortlöpande med information hur arbetet med Spruthuset fortskrider. Läs om hur Spruthuset användes förr i tiden.
Skrivet av Bengt Arne Ljung