Vandrarhemmet låg i den byggnad som en gång var den gamla folkskolan i Hovenäset som var igång till 1968. En del av den tidigare lärarbostaden blev lägenhet och i det som förr var gymnastiksal byggdes ett antal ”sjöbodar” med tre bäddar vardera byggts upp. Idén med sjöbodarna var det en tidigare verksamhetsansvarig, Rose-Marie Hansson, som kom på.
Sotenäs kommun drev verksamheten genom att arrendera ut vandrarhemsfunktionen till Sotenäs camping fram till och med 2012. Fastigheten köptes 2011 av tre personer från Alingsås som från och med sommarsäsongen 2013 drev rörelsen i egen regi. 2014 gjorde man invändiga renoveringar och våren 2021 startades ombyggnaderna för att göra om byggnaden till lägenheter.
Verksamheten omfattade ett fyrtiotal bäddar och ett par lägenheter som hyrdes ut veckovis. En samlingslokal var också tillgänglig för den som behövde en mötesplats för ett sällskap.
Förvånande nog var vandrarhemmet öppet året om. Genom den installerade bergvärmen blev driften mera miljövänlig och ekonomisk vilket har gjorde det möjligt att hålla öppet även på vintern. Under vinterperioden kunde man boka plats på vandrarhemmets hemsida och genom en kod få tillträde till lokalerna.
Idag är vandrarhemmet ombyggt till bostadsrätter.