Vandrarhemmet ligger i den byggnad som en gång var den gamla folkskolan i Hovenäset som var igång till 1968. En del av den tidigare lärarbostaden har blivit en lägenhet och i det som förr var gymnastiksal har ett antal ”sjöbodar” med tre bäddar vardera byggts upp. Idén med sjöbodarna var det en tidigare verksamhetsansvarig, Rose-Marie Hansson, som kom på.
Sotenäs kommun drev verksamheten genom att arrendera ut vandrarhemsfunktionen till Sotenäs camping fram till och med 2012. Fastigheten köptes 2011 av tre personer från Alingsås som från och med sommarsäsongen 2013 driver rörelsen i egen regi. 2014 gjorde man invändiga renoveringar och våren 2021 startades ombyggnaderna för att göra om byggnaden till lägenheter.
Verksamheten omfattar ett fyrtiotal bäddar och ett par lägenheter som hyrs ut veckovis. En samlingslokal är också tillgänglig för den som behöver en mötesplats för ett sällskap.
Förvånande nog är vandrarhemmet öppet året om. Genom den installerade bergvärmen har driften blivit mera miljövänlig och ekonomisk vilket har gjort det möjligt att hålla öppet även på vintern. Under vinterperioden kan man boka plats på vandrarhemmets hemsida och genom en kod få tillträde till lokalerna.