Framåt för fiber

I måndags, den 19 oktober, hade Sotenäs kommun och Eltel Networks ett möte om fiberprojektet i Hovenäset. De som deltog var från Sotenäs kommun, AnnMarie Erlandsson, chef för anläggning och VA och Tomas Larsson näringslivsutvecklare, från Eltel Networks Peter Nordberg och företagets representant i Uddevalla samt från Hovenäsets Intresseförening Bengt-Arne Ljung och Bruno Hedlund. Man gick omkring i samhället och besiktigade gator där man måste gräva.
Resultatet av mötet blev mycket positivt. I korthet kan det sammanfattas som att kommunen inte ser några hinder för att projekteringen ska kunna fortsätta som planerat. Eltel Networks anser sig nu ha fått de besked från kommunen som man tidigare har efterfrågat. Kommunen har önskemålen att fastigheterna i Stavsäng och Lerdalen ska tas med i projekteringen och att kommunen får fiber framdraget till pumphusen i Hovenäset. Det första kommer att öka kostnaderna något medan det senare minskar dem i och med att pumphusen då blir ytterligare ”fastigheter” som ska anslutas.
Nästa steg i processen är att komplettera de kartor som beskriver befintligt kablage. Samtidigt tar Eltel kontakt med Skanova och Telia Öppenfiber för att få bekräftat att tids- och kostnadsplanerna håller. Enligt uppgift kan Hovenäset tillsammans med en mindre stad komma att utgöra ett pilotprojekt för Skanova. Just nu finns inget som motsäger att vi kommer att ha fiber på Hovenäset sommaren 2016 till en kostnad av maximalt 20.000:- per ansluten fastighet.
Skrivet av Bengt Palmgren